Tag Architecture Patterns

Tìm kiếm bài viết trong Tag Architecture Patterns

- vừa được xem lúc

Mô hình Clean Architecture + Dagger 2 trong Android

Chắc anh em cũng không còn xa lạ gì về các mô hình phát triển ứng dụng như MVP , MVVM , hay đỉnh cao hơn là "God Activity" (1 activity cân tất mọi logic). Cá nhân mình cũng đã làm qua nhiều dự án và

0 0 62

- vừa được xem lúc

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

Làm sao để xây dựng chương trình/hệ thống hoàn thiện và đúng đắn? Câu hỏi này nhiều bạn sẽ trả lời quá dễ, chương trình đúng yêu cầu là đúng, khách hàng hài lòng là được. Đôi khi bạn cũng không biết trong một đống thứ, tính năng, tốc độ, độ chính xác, giao diện mình nên ưu tiên hoàn thiện cái nào.

0 0 34