Tag Agile Software Development

Tìm kiếm bài viết trong Tag Agile Software Development

- vừa được xem lúc

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

Hiện nay xuất hiện càng nhiều các cuộc tấn công vào ứng dụng thông qua các điểm yếu và lỗ hổng phần mềm. Vì vậy hiện nay DevSecOps ra đời để giảm thiểu các điểm yếu và lỗ hổng phần mềm khi phát triển

0 0 12

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

Làm sao để xây dựng chương trình/hệ thống hoàn thiện và đúng đắn? Câu hỏi này nhiều bạn sẽ trả lời quá dễ, chương trình đúng yêu cầu là đúng, khách hàng hài lòng là được. Đôi khi bạn cũng không biết trong một đống thứ, tính năng, tốc độ, độ chính xác, giao diện mình nên ưu tiên hoàn thiện cái nào.

0 0 0

- vừa được xem lúc

The Road Map - Software Testing

Đây là một bài viết khá hay mình muốn chia sẻ lại với mọi người để có thể trở thành 1 QA giỏi, bài viết chỉ giới thiệu chung chứ không đi sâu vào bất kỳ kỹ năng gì nên mọi người có thể tự tìm hiểu sâu về từng kỹ năng trong road map trên mạng sau nhé . Giới thiệu.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

What is SPI. First, it implies that elements of an effective software process can be defined in an effective manner;.

0 0 30