Tag assembly

Tìm kiếm bài viết trong Tag assembly

- vừa được xem lúc

Shellcode - Hướng dẫn tạo shellcode đơn giản

1. Các bước để thực hiện 1 system call.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Tự viết Emulator: CHIP-8 Interpreter

Tự viết Emulator: CHIP-8 Interpreter. Nhắc đến game giả lập, chắc không ai lạ gì và ai cũng từng chơi qua (giả lập NES, Gameboy, PS1, PS2,.

0 0 13