Tag @ObservedObject

Tìm kiếm bài viết trong Tag @ObservedObject

- vừa được xem lúc

Ý kiến của người dùng Lê Tuấn Anh về giao diện của Viblo

Nhân lúc Viblo đang khảo sát ý kiến cộng đồng về giao diện mình xin đưa ra vài điểm mà mình thấy khá là bất tiện trong quá trình sử dụng của cá nhân mình. 1.

0 0 17

- vừa được xem lúc

SwiftUI: phân biệt các property wrapper @State, @StateObject, @ObservedObject, @EnvironmentObject

I. Giới thiệu. Khi làm việc với SwiftUI, chúng ta sẽ phải thường xuyên làm việc với các loại property wrapper sau để chứa data:. .

0 0 41