Tag book

Tìm kiếm bài viết trong Tag book

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 4

Bạn có thể xem bài viết gốc của mình tại đây: https://phucluong.com/97-loi-khuyen-danh-cho-lap-trinh-vien-phan-4/.

0 0 9

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 3

Bạn có thể xem bài viết gốc của mình tại đây: https://phucluong.com/97-loi-khuyen-danh-cho-lap-trinh-vien-phan-3/.

0 0 19

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 2

Điều 6 – Before You Refactor – Trước khi bạn refactor. Hiển nhiên code của chúng ta luôn luôn có những thứ có thể “refactor” cho đẹp hơn, tốt hơn… Tuy nhiên trước khi làm điều ấy, hãy cân nhắc cẩn thậ

0 0 11

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên - Phần 1

Mở đầu. Chào các bạn, đây là phần 1 trong serie dịch cuốn sách “97 Things Every Programmer Should Know” của Kevlin Henney (Kevlin Henney không phải là người đưa ra 97 điều khuyên này, mà là tổng hợp t

0 0 19

- vừa được xem lúc

Những cuốn sách hay về lập trình php

I. Giới thiệu:. 1. PHP là gì .

0 0 13