Tag Mindset

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mindset

- vừa được xem lúc

Criticism - Sự phê bình, chỉ trích

Bài viết được dịch từ dev.to.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Bạn sợ điều gì?

Tại sao nên đọc bài này. . Bạn sợ điều gì. .

0 0 22

- vừa được xem lúc

Một số suy nghĩ về Lương

Tại sao nên đọc bài này. . Cách xin tăng lương. Nhảy việc để tăng lương liệu có hiệu quả.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Level của “Em làm xong rồi”

Tại sao nên đọc bài này. Để tạo ra nhiều impact hơn. . “Em làm xong rồi, nhưng mà…”.

0 0 24

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 4

Bạn có thể xem bài viết gốc của mình tại đây: https://phucluong.com/97-loi-khuyen-danh-cho-lap-trinh-vien-phan-4/.

0 0 20

- vừa được xem lúc

97 lời khuyên dành cho lập trình viên – Phần 3

Bạn có thể xem bài viết gốc của mình tại đây: https://phucluong.com/97-loi-khuyen-danh-cho-lap-trinh-vien-phan-3/.

0 0 33

- vừa được xem lúc

What is Teamwork? (1)

About Us. We are MMJ Vietnam, a product company.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

Về các loại incident và báo cáo incident (sự cố). .

0 0 36

- vừa được xem lúc

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

Mở đầu. Cùng tuổi, cùng môi trường, nhưng sau 1 năm làm việc vẫn có sự khác biệt giữa các lập trình viên. Sự nhạy bén khi thực hiện công việc. Năng lực tư duy logic.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Không nhất thiết phải biết rộng, nhưng nên biết sâu

Bài viết được dịch từ Dev.to.

0 0 24