Tag Cassandra

Tìm kiếm bài viết trong Tag Cassandra

- vừa được xem lúc

Cassandra DB - P1 - Overview

Đây là bài viết trong một series mình giới thiệu về CSDL Cassandra, nhằm hướng tới các bạn làm Devops/SRE bao gồm các nội dung:. .

0 0 20

- vừa được xem lúc

Cassandra DB - P2 - Installation and Configuration

Chào mọi người, trong phần 1 chúng ta đã hiểu được sơ bộ các thành phần của Cassandra và cơ chế hoạt động của nó. Môi trường triển khai.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Ưu và nhược điểm của Cassandra

Tại sao nên sử dụng NoSQL. .

0 0 62