Tag NoSQL

Tìm kiếm bài viết trong Tag NoSQL

- vừa được xem lúc

Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL

Trước khi phân biệt SQL và NoSQL chúng ta cần làm rõ được thế nào là SQL và thế nào là NoSQL. Sau đây mình cũng xin nêu lên 1 số khái niệm qua sự tìm hiểu của mình.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về ngôn ngữ truy vấn Cypher

Có thể bạn đã rất quen thuộc với việc truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL. SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được sử dụng cho các cơ sở dữ liệu quan hệ như Mysql, PostgreSQL,.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Ưu và nhược điểm của Cassandra

Tại sao nên sử dụng NoSQL. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

MongoDB là gì? Cơ sở dữ liệu phi quan hệ

Bài viết này mình sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về MongoDB. Chúng ta không lạ gì với cơ sở dữ liệu quan hệ, còn với cơ sở dữ liệu phi quan hệ thì sao? MEAN stack (MongoDB, Express, AngularJS,

0 0 1