Tag certification

Tìm kiếm bài viết trong Tag certification

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu hệ thống chứng chỉ AWS

Cùng tìm hiểu 1 số khái niệm liên quan đến AWS. AWS là gì.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Kinh nghiệm thi chứng chỉ AZ-900

Giới thiệu về bản thân. Xin chào các bạn, mình đang là 1 junior cloud engineer.

0 0 42

- vừa được xem lúc

Hành trình đến với CISSP (2022)

Sau khi pass OSCP, tôi đã có dự định chứng chỉ mục tiêu tiếp theo là CISSP. Tôi cũng dự định sẽ đạt được nó trong năm 2021.

0 0 306

- vừa được xem lúc

Thi chứng chỉ ECBA của tổ chức IIBA như thế nào?

I. Giới thiệu về tổ chức IIBA & chứng chỉ ECBA. 1. Tổ chức IIBA.

0 0 106