Tag Challenges

Tìm kiếm bài viết trong Tag Challenges

- vừa được xem lúc

Feature toggle

Introduction:. .

0 0 21

- vừa được xem lúc

Lập trình viên trưởng thành >< Không trưởng thành trong công việc

Mở đầu. Cùng tuổi, cùng môi trường, nhưng sau 1 năm làm việc vẫn có sự khác biệt giữa các lập trình viên. Sự nhạy bén khi thực hiện công việc. Năng lực tư duy logic.

0 0 21