Tag software design

Tìm kiếm bài viết trong Tag software design

- vừa được xem lúc

Hành trình của thiết kế phần mềm

Trong dự án tôi tham gia trước đây, sau khi tôi đề xuất ứng dụng mô hình n-tiers thay thế cấu trúc cũ, cậu em đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng "Dùng n-tiers thì mình được lợi gì anh?". Câu hỏi này thực sự

0 0 8

- vừa được xem lúc

Feature toggle

Introduction:. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

I. Tổng quan về kiến trúc phần mềm. . Application without architecture (nguồn: Internet).

0 0 34