Tag closures

Tìm kiếm bài viết trong Tag closures

- vừa được xem lúc

JavaScript "cơ bản" (Phần 2): Lexical Environment - Thứ cần biết để hiểu về Closures

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu một số thành phần cơ bản trong bộ Complier của JavaScript. Trong bài viết trước có xuất hiện khái niệm Lexical Environment mà mình chưa có thời gian để giải thích cụ thể, vậy thì trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn về khái niệm này và cách nó

0 0 69