Tag Cơ bản Javascript

Tìm kiếm bài viết trong Tag Cơ bản Javascript

- vừa được xem lúc

Blog#46: 5 cách để tránh re-render component trong React 😊 (Series: ReactHayHo - PHẦN 4)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Cách tránh re-render không cần thiết trong React.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Blog#45: Clean Code Javascript 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 37)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Chào buổi sáng mọi người, hãy cũng nhau cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi tên lửa ngắm đài điểu những Ví dụ về clean code.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Blog#44: Đơn giản hóa code của bạn bằng cách sử dụng .reduce(), .map() và .filter() 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 36)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Nếu bạn mới bắt đầu code JavaScript trong một thời gian ngắn, có thể bạn chỉ mới nghe đến .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Blog#43: 11 mẹo hữu ích trong JavaScript 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 35)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Trong công việc lập trình hàng ngày chúng ta thường gặp các bài toàn đại loại như: kiểm tra các key xem nó có tồn tại hay không, thao tác

0 0 11

- vừa được xem lúc

Blog#41: 10 câu hỏi phỏng vấn JavaScript cực kỳ phổ biến (kèm câu trả lời) 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 34)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Bài này mình sẽ chụp hình chứ không copy code bỏ vào bài viết.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Blog#38: 5 khái niệm quan trọng khi học JavaScript nâng cao 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 33)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Currying.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#37: Bay lắc 🤪 cùng với 20 Snippets kinh điển trong JavaScript 🤪 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 32)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Hầu hết tất cả các vấn đề mà các Dev phải đối mặt hàng ngày đều có thể được giải quyết bằng cách giải quyết một tập hợp các vấn đề nhỏ hơ

0 0 7

- vừa được xem lúc

Blog#36: Mẹo đơn giản để cải thiện hiệu suất với Async/Await 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 31)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Bạn có phải là người thích sử dụng cú pháp async/await không? Mình cũng vậy, theo quan điểm của mình thì async/await tốt hơn là Promise c

0 0 10

- vừa được xem lúc

Blog#35: Configure VSCode để Debug trong NodeJS 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 30)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Blog#33: Error Handling trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 6/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 28)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Error Handling đề cập đến cách Express bắt và xử lý các lỗi xảy ra synchronous và asynchronous.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Blog#34: Nodejs Express Debug trên VSCode - [Express Tutorial - Part 7/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 29)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Việc debug một ứng dụng NodeJS nhỏ hoặc một function nghi ngờ là có vấn đề có thể dễ dàng debug bằng các phương pháp đơn giản.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Blog#33: Sử dụng Template Engines trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 5/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 27)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Using Template Engines with Express.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Blog#30: Hướng đãn sử dụng Middleware trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 3/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 25)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Using middleware.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Blog#31: How to Override the Express API - [Express Tutorial - Part 4/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 26)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Overriding the Express API.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#28: Routing trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 1/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 23)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Route đề cập đến cách các endpoint (URI) của ứng dụng phản hồi các request của client.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Blog#29: Tạo một Middleware chuẩn chỉnh trong Nodejs Express - [Express Tutorial - Part 2/10] 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 24)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Tổng quan.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Blog#27: Giải ngố 🤪 Buffer trong Node.js là gì? 🤪 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 22)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Bạn có luôn bối rối, giống như mình, bất cứ khi nào bắt gặp các từ như Buffer, Stream và binary data trong Node.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Blog#24: Tất cả những gì bạn cần để xây dựng một Node.js Server & Authentication (Cơ bản): Express, Sessions, Passport, and cURL - Part 1/2 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 20)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Ngày xưa lúc mình mới tiếp cận với Nodejs và đọc các tutorial hướng dẫn trêng mạng, mình luôn phải vật lộn với việc hiểu phần Authenticat

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#25: Tất cả những gì bạn cần để xây dựng một Node.js Server & Authentication (Cơ bản): Express, Sessions, Passport, and cURL - Part 2/2 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 21)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và POST ký để ủng hộ mình nhé .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Blog#22: Nhiều Junior vẫn không trả lời được câu này. Điểm khác nhau giữa setTimeout, setImmediate, và process.nextTick 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 17)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Điểm khác nhau giữa setTimeout(callback, 0), setImmediate(callback) và process.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Blog#23: 20 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn Nodejs - Part 1/2 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 18)

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Developer tại Tokyo . Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Nodejs nhé.

0 0 19