Tag Beginner

Tìm kiếm bài viết trong Tag Beginner

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + SQL] Bài 3 - Scripts & Clients

Như vậy là chúng ta đã biết sơ lược về các schema và các table. Trước khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu được quy ước sẵn trong MySQL, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để làm quen với câu lệnh SQL đầ

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + SQL] Bài 1 - RDBMS & MySQL

Mô hình lập trình thứ hai trong Series Một Số Mô Hình Lập Trình Phổ Biến là Declarative Programming, cũng đã được giới thiệu qua bài viết Imperative & Declarative của Series Tự Học Lập Trình Web mà mì

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + SQL] Bài 2 - Schemas & Tables

Đang có 3 schema được định nghĩa sẵn và có chứa các bản ghi dữ liệu làm ví dụ cho người mới bắt đầu sử dụng MySQL Server. Nếu bạn để ý thì khi cài đặt có một bước nói về việc cài đặt kèm gói dữ liệu v

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 14 - Simplicity DSA Array (tiếp theo)

Như vậy là chúng ta đã có các sub-program hỗ trợ việc khởi tạo các Array mới trong các tình huống ứng dụng khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem lại một số thao tác cơ bản làm việc với mảng và đặt

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 13 - Simplicity DSA Array (tiếp theo)

Các mảng mới trong JavaScript có thể được tạo ra từ một vài thao tác tiềm năng là:. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 12 - Simplicity DSA Array (tiếp theo)

Ok... tuy nhiên trước khi tạo ra một struct để gắn thêm thuộc tính length cho các array thì chúng ta sẽ tản mạn thêm một chút về giao diện sử dụng mảng trong code mà C đã cung cấp sẵn. Thực tế thì ở c

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 11 - Simplicity DSA Array (giới thiệu)

Ok... như vậy là kiểu lưu trữ dữ liệu đầu tiên mà trong mấy cái tài liệu DSA mà mình Google được đều trỏ tới là array - thường được dịch là mảng dữ liệu. Định nghĩa tổng quan về mảng thì sơ sơ là một

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 10 - Simplicity DSA

Oh... sau khi đã xem qua sơ lược nội dung thư viện tiêu chuẩn của C thì mình mới chợt nhận ra là C không cung định nghĩa sẵn cho các kiểu dữ liệu tổ hợp phổ biến kiểu như Map hay Set của JavaScript. N

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 9 - Library & Header

Bây giờ thì chúng ta đã có thể nghĩ tới việc bắt tay vào viết một vài chương trình đơn giản bằng C. Điểm quan trọng nhất cần tìm hiểu bây giờ có lẽ là cách phân chia code thành nhiều tệp để quản lý và

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 8 - Goto & Looping

Bên cạnh cấu trúc if..else hỗ trợ điều khiển logic thực thi code dựa trên điều kiện được cung cấp, thì C còn cung cấp một bộ công cụ khác giúp thay đổi trình tự thực thi các câu lệnh. Đó là lệnh goto

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 7 - Boolean & Switching

Sau khi đã biết cách tạo ra các chương trình con và các kiểu dữ liệu tùy theo mục tiêu xây dựng phần mềm. Những thắc mắc còn lại của mình trong phạm vi kiến thức căn bản về C chỉ còn lại một vài điểm

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 6 - Struct & Typedef

Thông thường thì bước đầu tiên khi chúng ta bắt tay vào việc xây dựng một chương trình phần mềm sẽ là xác định đối tượng dữ liệu cần quản lý. Hay nói một cách khác là chúng ta cần định nghĩa một kiểu

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 5 - Sub-Program & Macro

Ok... sau khi đã biết được sơ sơ về các kiểu dữ liệu cơ bản của C thì cũng là lúc mà mình đặt câu hỏi nhiều hơn về các chương trình con sub-program - hay được hiểu nôm na là các khối lệnh được định ng

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 4 - String & Array

Sau khi đã hiểu được lơ mơ về việc tổ chức lưu trữ dữ liệu cấp thấp thì mối quan tâm tiếp theo của mình là làm thế nào để có thể lưu trữ và sử dụng được một mảng các giá trị? Cụ thể là làm thế nào để

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 3 - Pointer & Scanner

Cách mà chúng ta đã tạo ra và sử dụng các biến ở bài trước là một trong số hai giao diện lập trình mà C cung cấp. Nó khá gần gũi và thân thiện với góc nhìn của một newbie đã có nền tảng lập trình căn

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Imperative Programming + C] Bài 2 - Static Typing

Tiếp tục câu chuyện sau khi đã copy/paste và chạy được chương trình "Hello World" của C; Nói về cái từ khóa int được đặt ở phía trước khối main() thì mình cũng biết được lơ mơ về cái công dụng của nó.

0 0 7

- vừa được xem lúc

[Programming Paradigms] Imperative Programming + C (Hello World)

Programming Paradigms - dịch nôm na là các mô hình lập trình - có thể được hiểu đơn giản là các nền móng như tuy duy để tạo ra một chương trình phần mềm. Series này được tạo ra nhằm chia sẻ lại kinh n

0 0 6

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 12 - Inspector & Debugger

Trong Sub-Series JavaScript trước đó, chúng ta đã biết cách sử dụng lệnh debugger; và chương trình rà soát lỗi vận hành của code Inspector của trình duyệt web. Bằng cách tạm dừng tiến trình vận hành c

0 0 5

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 11 - Assertion & Testing

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module assert - cung cấp các phương thức kiểm tra các nút dữ liệu trong tiến trình vận hành code. Sau đó, chúng ta sẽ làm quen với một thư viện hỗ trợ tự độ

0 0 8

- vừa được xem lúc

[NodeJS] Bài 10 - Standard I/O & Stream

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một giao diện giao tiếp nhập/xuất tiêu chuẩn áp dụng chung cho các ứng dụng và các hệ điều hành có tên là Standard I/O; và giao diện lập trình do modul

0 0 4

- vừa được xem lúc

[ElectronJS] Bài 2 - Process Model & Communication

Ok... Sau khi quay trở lại Sub-Series NodeJS của Series Web để chuẩn bị thêm một chút kiến thức về Event & Process thì chúng ta đã có thể tiếp tục tìm hiểu về ElectronJS ở đây. Trong bài viết này, chú

0 0 1