Tag Beginner

Tìm kiếm bài viết trong Tag Beginner

- vừa được xem lúc

[C] Function Pointer - Con Trỏ Hàm

Giống với các kiểu con trỏ dữ liệu thông thường như int*, char*, v.v.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #9 - Java Foundation Classes (mở đầu)

Cái tên JFC - Java Foundation Classes được Oracle sử dụng để nói về nhóm các class dựng sẵn hỗ trợ vẽ giao diện đồ họa người dùng trong thư viện tiêu chuẩn của Java SE. Nhóm này còn được xem là một fr

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #8 - Concurrency Programming

Nhóm các công cụ lập trình ứng dụng vận hành đa nhiệm được Java cung cấp kèm theo hai khái niệm là Process và Thread. Trong đó thì một Process mô tả một môi trường vận hành code hoàn chỉnh, và Thread

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #9 - XML DOM Parser

Nếu như bạn đã đồng hành từ Series bài viết đầu tiên thì tính tới thời điểm này, chắc chắn là chưa có một bài viết nào trong số mà mình chia sẻ tại đây có ví dụ liên quan tới XML. Tuy nhiên, như trước

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #6 - Standard Library

Bộ công cụ phát triển JDK mà chúng ta đã tải về và cài đặt là phiên bản tiêu chuẩn Java Standard Edition, hay còn có tên ngắn gọn là Java SE. Bên cạnh đó thì Oracle còn cung cấp một phiên bản dành cho

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #7 - Java Collections Framework

Các kiểu cấu trúc dữ liệu tổ hợp như Array, Map, Set, v.v.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #4 - Abstract Class & Interface

Hai công cụ này thuộc về giai đoạn thiết kế tổng quan kiến trúc code trước khi bắt tay vào viết code triển khai chi tiết cho các class thông thường mà chúng ta đã biết trước đó. Được sử dụng cho hai m

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #3 - Package & Access Modifiers

Bây giờ thì chúng ta đã có thể có rất nhiều các class có liên quan với nhau theo mô hình kế thừa hoặc tính năng bổ trợ. Lúc này mối quan tâm tiếp theo là câu chuyện sắp xếp và quản lý các tệp mã nguồn

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #1 - Hello, Java !

Đây đã là ngôn ngữ lập trình thứ N trong hành trình tự học code mà mình đang chia sẻ tại nền tảng blog Viblo ở đây, vì vậy nên chúng ta sẽ thu gọn các điểm căn bản vào mục yêu cầu trước khi bắt đầu Su

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #2 - Class Members & Inheritance

Trọng tâm của OOP là khuynh hướng đối tượng hóa tất cả các thành phần trong chương trình mà chúng ta xây dựng, để các yếu tố này có khả năng đóng vai trò như các chủ thể hành động và tương tác với nha

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 18 - Simplicity SPA Elm

Đây là mini project thứ ba trên hành trình tự học code mà mình chia sẻ tại nền tảng blog Viblo ở đây và mình hy vọng rằng vẫn còn nhiều người quan tâm tới Sub-Series này. Lý do là mình đã phải bỏ quãn

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 18 - Simplicity SPA Elm

Như vậy là chúng ta lại bắt đầu thêm một mini project trong hành trình tự học code để có thể tự xây dựng nên những phần mềm thiết yếu và cũng là để tự tìm hiểu dạng thức tư duy của chính mình và rèn l

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 16 - URL Parser Module

Để xây dựng một Web App thực sự thì hiển nhiên là chúng ta sẽ muốn hiển thị những nội dung khác nhau tương ứng với các Url khác nhau, không chỉ đối với những liên kết tĩnh như trang chủ / hay trang gi

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Declarative Programming + Elm] Bài 17 - JavaScript Interop

Như đã nói trước đó thì chúng ta sẽ không thể trực tiếp định nghĩa một hàm thay đổi nội dung của phần tử <head> bởi vì các trình đóng gói của Elm đều không cung cấp giao diện lập trình hỗ trợ. Tuy nhi

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 1 - Object-Oriented Aspects

Ở thời điểm hiện tại - 12/1/2023 - thì mình đã sắp xếp lại các bài viết của Sub-Series Procedural Programming và lược bỏ bớt những bài viết về các công cụ liên quan tới Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP đ

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 2 - Inheritance & Tagged Record

Phần tiếp theo của câu chuyện OOP trong Ada là chúng ta đang cần định nghĩa cho các kiểu object khác để mô phỏng các nhóm ngành nghề ví dụ như Coder, Teacher, Crafter, v.v.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 3 - Polymorphism & Type'Class

Lúc này chúng ta có trường Name và phương thức Greet của Coder đã được kế thừa lại từ Person, nhưng lại chỉ có thể hoạt động tốt nếu như object được truyền vào ở vị trí tham số thứ hai là kiểu Person.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 4 - Abstraction & Inteface

Tính Trừu Tượng Abstraction được Ada 95 hỗ trợ với khái niệm Interface - được hiểu là giao diện lập trình. Khái niệm này cũng xuất phát từ cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta có các đồ vật có thể được

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 5 - Encapsulation & Package Privacy

Tính Năng Đóng Gói Encapsulation là một trong những tính năng rất quan trọng giúp tùy chỉnh giao diện lập trình của các đối tượng code trong lập trình module nói chung. Và đối với các ngôn ngữ OOP khô

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 6 - Shared Class Members

Nhân tiện khi nói về chủ đề liên quan tới package, thì mình mới nhớ ra một yếu tố nữa mà các ngôn ngữ phổ biến khác hỗ trợ OOP có sử dụng. Đó là các thành phần static bao gồm các biến lưu trữ và các p

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Procedural Programming + Ada] Bài 9 - Recursive Record & Access Pointer

Trong bất kỳ môi trường lập trình nào thì cũng có những trường hợp ứng dụng nhất định mà chúng ta cần phải định nghĩa một cấu trúc dữ liệu Đệ Quy. Tức là trong code định nghĩa đang viết có sử dụng nga

0 0 3