Tag Coding Conventions

Tìm kiếm bài viết trong Tag Coding Conventions

- vừa được xem lúc

[React] Cấu trúc thư mục dự án và đặt tên Component

Vì React chỉ là một thư viện nên nó sẽ không có các ràng buộc trong việc sắp xếp và cấu trúc thư mục dự án của bạn. Điều hay của việc này là nó sẽ cho chúng ta được tự do tham khảo các phương pháp khá

0 0 22

- vừa được xem lúc

Dừng ngay việc đặt tên biến là data

. "Có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng" - Đây là câu nói rất hay trong phim Mắt Biếc ra rạp cách đây đúng một năm. Còn trong lập trình có hai điều khó khăn đó là : vô hiệu hóa bộ nhớ cache và đặt tên cho biến, function.... 1. S

0 0 14