Tag Clean Code

Tìm kiếm bài viết trong Tag Clean Code

- vừa được xem lúc

Lean Code CSS

Khi thiết kế và phát triển web, đôi lúc chúng ta gặp khó khăn trong việc tổ chức và quản lý code CSS. Nhiều nhà thiết kế website nghĩ rằng việc tổ chức và quản lý code thật là rắc rối, tuy nhiên nếu b

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tôi đi học code - lớp mẫu giáo

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog duthaho.com.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

Bài viết được dịch từ Gist của wojteklu. . Quy tắc chung. .

0 0 5

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

. . Đã bao giờ bạn gặp khó khăn khi phải suy nghĩ nên đặt tên biến/hàm như thế nào trong lúc code.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

. Regular Expression (RegEx) à? Nghe quen quen. . Bạn cần xử lý validate (kiểm tra tính hợp lệ) các trường dữ liệu nhập vào ô Text. .

0 0 4