Tag comment

Tìm kiếm bài viết trong Tag comment

- vừa được xem lúc

Sử dụng github discussion làm hệ thống comment cho blog SSG

Mấy nay mình quay lại viết blog, thế là phát hiện ra cái blog build bằng Gatsby của mình cũng đã được hơn 3 năm tuổi, có nhiều thứ cũ kĩ quá thì chúng ta cũng nên update, và blog cũng vậy. Blog của mì

0 0 1

- vừa được xem lúc

JSDoc - Quy chuẩn viết document comment trong dự án Javascript

Viết comment cho dự án nghe tưởng chừng như là một việc đơn giản nhưng phần lớn các developer đều bỏ qua nó. Do đó sau một khoảng thời gian có thể developer đó sẽ cần mở lại dự án để bào trì và có thể

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Rails] Tự Động Cập Nhật Annotate Sau Khi Chạy Migrate

Nếu là một ruby on rails developer, bạn đã từng sử dụng hoặc nghe đến gem Annotate,. 1 gem sinh ra các dòng comment bên trên mỗi file model hoặc routes khi nội dung các columns cũng như index, foreign

0 0 11

- vừa được xem lúc

Bạn đã sử dụng hết tính năng của Comment trong Ruby?

Chúng ta đã quá quen khi sử dụng comment trong code ruby và mục đích của nó thường dùng để ghi chú hoặc giải thích thêm về mục đích của đoạn code và comment sẽ không được thông dịch. Vậy comment có thể làm được những gì khác ngoài việc chỉ đơn giản là đoạn chú thích thôi.

0 0 11