Tag DataStore

Tìm kiếm bài viết trong Tag DataStore

- vừa được xem lúc

DataStore - mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh Kotlin Coroutines

Concept. Trước hết, chúng ta cần hiểu DataStore sinh ra với mục đích là gì. . Và DataStore được tạo ra chính là để thay thế SharedPreferencs.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Lưu trữ dữ liệu với Data Store

. Data Store là một trong những componet của bộ thư viện Android JetPack, nó là một sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho SharedPreferences để lưu trữ dữ liệu đơn giản dưới dạng key-value. Chúng ta cùng làm một so sánh nhỏ để thấy sự tối ưu của Data Store với SharedPreferences nhé.

0 0 58