Tag Database

Tìm kiếm bài viết trong Tag Database

- vừa được xem lúc

MySQL nhiệm vụ tối ưu hóa bảng Orders với hàng chục triệu dữ liệu mỗi THÁNG trong eCommerce ShopDEV

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

Luận về cách sử dụng Database Configuration Assistant - Application cho việc thiết lập lại tài khoản system

Hôm nay nhân sự kiện trong lúc tôi cấu hình đồng chí JDeveloper cho dự án đang triển khai tại công ty của tôi. Vấn đề tôi gặp phải như sau:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

How to create and replance user/pass in Oracle Database

HOW TO CREATING A DATABASE USING DATABASE CONFIGURATION ASSISTANT – DBCA. 1. To start DBCA. B1.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Một số cách để xử lý một bảng có lượng dữ liệu lớn và tăng dần theo thời gian, khiến cho các query tới bảng cũng chậm dần

Dưới đây là một số cách để xử lý một bảng có lượng dữ liệu lớn và tăng dần theo thời gian, khiến cho các query tới bảng cũng chậm dần:. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16.2 - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Combining Columns

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Phần này tôi sẽ nói về các điều kiện ngu ảnh hưởng tới các index kết hợp.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16.2 - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Numeric Strings

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu về nguy hại của việc lưu số bằng kiểu string.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16. - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Dates

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Điều kiện ngu là gì? xin phép mình dịch mạnh mẽ thế cho dễ hiểu, đại loại nó là những điều kiện trong WHERE làm index không hiệu quả.

0 0 7

- vừa được xem lúc

PostgreSQL in 100 Seconds

Try Postgres with Neon https://bit.ly/neon-fireship right now.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cấu hình Database Replication

Đặt vấn đề. Slow Query hoặc timeout là một vấn đề thường gặp khi làm việc với database, vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến performance và trải nghiệm người dùng, thậm chí còn dẫn tới downtime toàn bộ hệ

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15.3 Indexing NULL trong Oracle - Giả lập Partial Indexes trong Oracle

Các bạn có thể xem bài trước tại đây. Với tính chất không index NULL của Oracle, có thể giả lập partial index bằng cách tạo một hàm trả về NULL cho những bản ghi không cần index.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Delete a node from nested model set với thuật toán sau đây, áp dụng cho PHP, JAVA, JAVASCRIPT

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 9

- vừa được xem lúc

Multitenant : Rename a Pluggable Database (PDB)

Prepare the Pluggable Database (PDB). Check the current name of the user defined PDB. show pdbs. CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Create spfile from pfile tips

Introducing the PFILE and SPFILE. Oracle provides two different types of mutually exclusive parameter files that you can use, PFILE and SPFILE.

0 0 6

- vừa được xem lúc

How to Create New Oracle Database in 4 Different Ways

This article will describe the steps to create a database in Oracle: from the first preparation activities to using the Oracle CREATE DATABASE syntax. Here, you will find four ways to create a databas

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cài đặt và bảo mật PostgreSQL 15 trên Ubuntu 23.04

Bước 1: Thêm PostgreSQL 15 Package Repository. sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Thử Config Mysql PoolConnect xem thử 96 connects nhanh hơn gấp 50 lần so với 1000 connects (Có GIT)

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 9

- vừa được xem lúc

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 1)

Dạo bài. Một hệ thống lớn luôn phải đối mặt với sự gia tăng không ngừng của lượng truy cập từ người dùng, đồng thời phải kiểm soát được lượng dữ liệu ngày càng phình ra.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Hệ thống chậm ư? Áp dụng ngay những kỹ thuật này (Phần 2)

Dạo bài. Một hệ thống lớn luôn phải đối mặt với sự gia tăng không ngừng của lượng truy cập từ người dùng, đồng thời phải kiểm soát được lượng dữ liệu ngày càng phình ra.

0 0 7

- vừa được xem lúc

So sánh hiệu năng Select * và Select 1 column - Hiểu lầm của rất nhiều anh em DEV

Bài viết này tôi sẽ giúp các anh em DEV hiểu đúng về bản chất trong quá trình tự học tối ưu SQL, đặc biệt liên quan đến vấn đề SELECT * và SELECT 1 cột. Những nguyên lý và Demo tôi chia sẻ trong bài v

0 0 6

- vừa được xem lúc

Vercel dropped a database and leaked new Next.js features

Vercel just introduced 4 new storage products, including a serverless Postgres database, a durable Redis store, and file uploads with CloudFlare R2. They also leaked some details about a new server ac

0 0 8

- vừa được xem lúc

Sự khác biệt giữa DELETE và TRUNCATE trong Oracle Database

Trong Oracle, có hai câu lệnh để xóa dữ liệu trong bảng: DELETE và TRUNCATE. Mặc dù cả hai câu lệnh này đều có chức năng giống nhau nhưng lại có sự khác biệt đáng kể trong cách hoạt động của chúng.

0 0 11