Tag Dexcentralized Exchange

Tìm kiếm bài viết trong Tag Dexcentralized Exchange

- vừa được xem lúc

How DutchX protocol work ?

Bài viết này viết về cách hoạt động của DutchX - Một giao thức giao dịch phi tập trung hoàn toàn dựa trên "Đấu giá ngược Hà Lan". Đấu giá Hà Lan ngược là gì.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

. Trend Defi mặc dù đã bớt nhiệt nhưng những sản phẩm nổi bật của làn sóng này mang lại thì vẫn rất được người dùng ưa chuộng. Đặc biệt là các nền tảng Decentralized Exchange, tiêu biểu là Uniswap, SushiSwap, 1inch Exchange, FalconSwap,... Nhưng khi đã sử dụng các nền tảng DEx này mà không biết đến

0 0 92