Tag DocumentQA

Tìm kiếm bài viết trong Tag DocumentQA

- vừa được xem lúc

ETL và ELT: Những sự khác biệt cần phải biết

https://www.guru99.com/etl-vs-elt.html.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1. Performance Testing. 1.1.

0 0 123

- vừa được xem lúc

Những Selenium Exception thường gặp và cách xử lý chúng – Selenium Tutorial #19

Bắt một exception - ngoại lệ trong mã tự động hóa là rất phổ biến. ‘Ngoại lệ’ biểu thị trường hợp đặc biệt hoặc không phổ biến.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Vì sao phần mềm có Bug ?

Hầu như tất cả các Software Tester đều có một câu hỏi trong đầu rằng. “Tại sao phần mềm lại có Bug ? ”. và. " Những bug này xảy ra như thế nào?”.

0 0 79

- vừa được xem lúc

7 nguyên tắc trong kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm cũng như các công việc khác đều có những nguyên tắc riêng của nó. Kiểm thử phần mềm có 7 nguyên tắc:. . Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Vì sao chúng ta cần kiểm thử hồi quy ?

. Kiểm thử hồi quy là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các thay đổi trước đó đối với ứng dụng được kiểm tra lại để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Đây là một quá trình chung và là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Functional và Non-functional Testing : Những điều cơ bản cần biết

Kiểm thử là một phần thiết yếu và là yếu tố làm nên thành công của quá trình phát triển phần mềm. Nếu việc quản lý kiểm thử được thực hiện một cách chính xác, hoạt động kiểm thử có thể giúp tránh các lỗi và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao.

0 0 183