Tag Free Selenium Tutorials

Tìm kiếm bài viết trong Tag Free Selenium Tutorials

- vừa được xem lúc

Những Selenium Exception thường gặp và cách xử lý chúng – Selenium Tutorial #19

Bắt một exception - ngoại lệ trong mã tự động hóa là rất phổ biến. ‘Ngoại lệ’ biểu thị trường hợp đặc biệt hoặc không phổ biến.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Xử lý Table, Frame và Dynamic Element của Web trong Selenium Script – Selenium Tutorial #18

Table, Frame và Dynamic Element là các phần thiết yếu không thể thiếu của bất kỳ web project nào. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách xử lý chúng trong tập lệnh selenium nhé.

0 0 87