Tag encoding

Tìm kiếm bài viết trong Tag encoding

- vừa được xem lúc

errors and how to fix them

fcking semicolon error http request. some backend handle http header differently, in this example charset for content-type header is invalid then the whole content-type header is not working.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Hashing - Encryption - Encoding

Thường có sự nhầm lẫn giữa ba thuật ngữ Hashing, Encryption, Encoding, nhưng hoàn cảnh và lý do sử dụng mỗi loại là hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt sẽ được liệt kê trong nội dung phía dưới.

0 0 33