Tag Encryption

Tìm kiếm bài viết trong Tag Encryption

- vừa được xem lúc

Bạn không hiểu SSH?

Thế thì bạn ơi, ngồi lại đây với mình một chút, để mình kể chuyện cho mà nghe . Bạn - một coder pro, dùng github, đang clone pull push project bằng HTTPS rất ghê.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Thực hành mã hóa và giải mã thuật toán Simplified DES

Ở bài viết này, mình sẽ không thảo luận về lý thuyết của tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu (Data Encryption Standard - DES), hay cụ thể là Simplified DES. Thay vào đó, mình sẽ thực hành mã hóa bằng tay từng b

0 0 6

- vừa được xem lúc

Thực hành mã hóa và giải mã thuật toán Simplified AES

Tương tự bài viết trước về thuật toán Simplified DES, mình sẽ không thảo luận về lý thuyết của tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu Advanced Encryption Standard - AES, hay cụ thể là Simplified AES. Thay vào đó,

0 0 7

- vừa được xem lúc

Hashing - Encryption - Encoding

Thường có sự nhầm lẫn giữa ba thuật ngữ Hashing, Encryption, Encoding, nhưng hoàn cảnh và lý do sử dụng mỗi loại là hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt sẽ được liệt kê trong nội dung phía dưới.

0 0 1