Tag http

Tìm kiếm bài viết trong Tag http

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP là gì. HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet). . HTTP hoạt động dựa trên mô hình Client – Server.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Tổng quan về giao thức HTTP, phương thức truyền tải dữ liệu giữa client-server

Chào các bạn, bài viết này dành cho các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi enter 1 URL ạ . 1. Tổng quan người dùng. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

HTTP Request và HTTP Response (series HTTP & HTTPS)

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về http. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về request và response của http.

0 0 18

- vừa được xem lúc

[HTTP] - "The Big Picture in Web world"

Điều gì xảy ra khi ta truy cập một trang web bằng cách sử dụng trình duyệt (Chrome, Firefox, ...) . chỉ là truy cập.

0 0 10

- vừa được xem lúc

HTTP là gì (series HTTP & HTTPS)

Mục tiêu. . HTTP là gì . HTTP request và response .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về URI, URL và URN

Cá nhân mình, và mình tin là còn rất nhiều người đã từng phân vân các khái niệm URI, URL và URN. Nhân tiện tìm hiểu về chúng, mình có viết lại theo ý hiểu của mình để làm tài liệu tra cứu sau này cũng

0 0 13

- vừa được xem lúc

API với Postman (Phần 3)

Sau 2 bài viết, chúng ta đã hiểu thế nào là client và server, cách chúng sử dụng HTTP để nói chuyện với nhau và việc xác định định dạng dữ liệu để hiểu nhau. Có lẽ trong đầu chúng ta sẽ có câu hỏi: Là

0 0 60

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa GET và POST trong HTML

GET và POST là hai kỹ thuật phổ biến để gửi dữ liệu đến server và browser cần chúng để giao tiếp với server. Hai phương thức này khác biệt ở chỗ phương thức GET thêm dữ liệu được mã hóa vào URI trong

0 0 29

- vừa được xem lúc

OkHttp - Performance issues - Lưu ý khi sử dụng

Giới thiệu vấn đề. Gần đây bạn mình có gặp 1 vấn đề liên quan đến việc sử dụng Okhttp, bạn ấy và mình cùng tìm hiểu và đã tìm ra nguyên nhân.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Authorization header

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Authorization header. API sử dụng Authorization để đảm bảo rằng người dùng truy cập dữ liệu một cách an toàn.

0 0 110

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về HTTP Status Code

Nếu bạn là một web developer hoặc thường xuyên làm việc với các API chắc chắn bạn đã quá quen thuộc với các con số 200, 404, 500... chúng là các Status Code của HTTP. Vậy có khi nào bạn tự hỏi ngoài c

0 0 27