Tag erc20 token

Tìm kiếm bài viết trong Tag erc20 token

- vừa được xem lúc

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

Ở phần 3, chúng ta đã verify, định danh thành công token của mình. Phần này, như đã nói, chúng ta sẽ tạo ra 1 contract game Oẳn tù tì để có thể lấy nó đưa vào Android App mà chơi nhé.

0 0 60