Tag Dapp

Tìm kiếm bài viết trong Tag Dapp

- vừa được xem lúc

End to end Testing for dApp using Synpress

End-to-end testing is an essential part of software development. It is the process of testing an application from start to finish to ensure that it works as intended.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Sử dụng Synpress test e2e Dapp - tương tác với Metamask] - P1: Setup Synpress

Why Synpress . Context. Mình đã cài Synpress theo tutorial này: https://medium.com/coinmonks/test-e2e-login-to-dapp-with-metamask-with-synpress-5248dd1f17c1.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Securing your transaction result confirming process

1. Background. As a developer, not learning means that we are left behind. Today, let's talk about securing your DApp.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Xây dựng ứng dụng (Dapp) trên Plasm Network (Ứng cử viên cho Parachain trên Polkado)

Là một trong mạng được xây dựng từ Substrate Framework, và cũng là một đối thủ đáng gờm để trở thành một Parachain cho Polkadot trong tương lai. Polkadot Relaychain về cơ bản không hỗ trợ các Smart Co

0 0 52

- vừa được xem lúc

Xây dựng ứng dụng Dapps đầu tiên của bạn

Tutorial này sẽ giúp bạn xây dựng dapp đầu tiên của bạn – một hệ thống theo dõi chủ nuôi trong một tiệm thú cưng! Được dịch từ tutorial của Truffle. .

1 1 730

- vừa được xem lúc

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

Ở phần 3, chúng ta đã verify, định danh thành công token của mình. Phần này, như đã nói, chúng ta sẽ tạo ra 1 contract game Oẳn tù tì để có thể lấy nó đưa vào Android App mà chơi nhé.

0 0 62