Tag Evaluation metrics

Tìm kiếm bài viết trong Tag Evaluation metrics

- vừa được xem lúc

Heuristic evaluation UX (P1) - Thước đo độ "thân thiện" của sản phẩm

Mở đầu. Tính khả dụng (Usability) là yếu tố chính để quyết định xem sản phẩm của bạn có phải là một sản phẩm tốt hay không, liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của người dùng một cách đơn giản và hiệu quả

0 0 15

- vừa được xem lúc

Đánh giá các mô hình học máy

Abstract. Trong quá trình xây dựng một mô hình Machine Learning, một phần không thể thiếu để xét xem mô hình có chất lượng tốt hay không chính là đánh giá mô hình.

0 0 23