Tag Machine Learning

Tìm kiếm bài viết trong Tag Machine Learning

- vừa được xem lúc

Dự báo chuỗi thời gian là gì? Các loại dự báo và phương pháp thực hiện

1. Dự báo chuỗi thời gian là gì.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Paper reading | ZipIt! Merging Models from Different Tasks without Training

Giới thiệu chung. Các model hình ảnh ngày càng phát triển mạnh với khả năng thực hiện chính xác được nhiều task khác nhau, từ classification với hàng nghìn class cho đến những task về object detection

0 0 4

- vừa được xem lúc

[Paper Reading] Hydra Attention: Efficient Attention with Many Heads

Giới thiệu chung. Transformer thể hiện được sức mạnh vượt trội trong nhiều tác vụ AI nói chung và Computer Vision nói riêng, nếu đã là một người học tập và nghiên cứu về AI hẳn bạn không thể không biế

0 0 2

- vừa được xem lúc

INPAINT KHUÔN MẶT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH THAM CHIẾU: KHI KHOA HỌC KẾT HỢP NGHỆ THUẬT

GIỚI THIỆU. Face Inpainting là việc khôi phục lại cái khu vực hình ảnh đã bị xóa (masked / corrupted) trên khuôn mặt trong khi vẫn giữ được sự hài hòa của tổng thể bố cục.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Paper reading | NEURAL TOPIC MODEL VIA OPTIMAL TRANSPORT

Giới thiệu. Các Neural Topic Models được sự chú ý trong giới research nhờ có kết quả đầy hứa hẹn trong task text analysis .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Medium Premium series - Đừng chỉ là Frameworker, hãy trở thành Engineer

Lời tựa của người dịch. Chào các bạn, mình là Biên, một Flutter mobile dev.

0 0 9

- vừa được xem lúc

[Paper Reading] Hydra Attention: Efficient Attention with Many Heads

Giới thiệu chung. Transformer thể hiện được sức mạnh vượt trội trong nhiều tác vụ AI nói chung và Computer Vision nói riêng, nếu đã là một người học tập và nghiên cứu về AI hẳn bạn không thể không biế

0 0 8

- vừa được xem lúc

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

Giới thiệu. Với sự phát triển của AI (Artificial Intelligence) hiện nay, các mô hình Computer Vision (CV) hay Natural Language Processing (NLP) đang ngày càng dễ học, dễ làm và dễ ứng dụng hơn bao giờ

0 0 5

- vừa được xem lúc

Paper Reading | DIT: SELF-SUPERVISED PRE-TRAINING FOR DOCUMENT IMAGE TRANSFORMER

Giới thiệu chung. Các bài toán trích xuất thông tin từ hình ảnh luôn được nhận sự quan tâm vì tính ứng dụng rộng rãi.

0 0 7

- vừa được xem lúc

[Deeplearning-1] Giải thích Machine Learning và Deep Learning bằng ngôn ngữ đại chúng

Phân biệt Artificial Intelligence, Machine Learning và Deep Learning. Đầu tiên chúng ta phải phân biệt rõ ba khái niệm này có quan hệ như thế nào với nhau trước khi đi sâu vào phần giải thích về Machi

0 0 8

- vừa được xem lúc

[Paper Reading] ViLT: Vision-and-Language Transformer Without Convolution or Region Supervision

Giới thiệu chung. Các mô hình Vision-and-Language pretraining (VLP) tỏ ra hiệu quả trong việc cải thiện các downstream task liên quan đến sự kết hợp thông tin cả ngôn ngữ và hình ảnh.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Artificial intelligence, machine learning, và deep learning

Bài viết giới thiệu về bối cảnh lịch sử của artificial intelligence, machine learning, và deep learning. Cách deep learning hoạt động ở mức độ tổng quát, những gì deep learning đã đạt được cho đến nay

0 0 9

- vừa được xem lúc

SVM, Soft Margin SVM, Kermel SVM, Multi-class SVM

SVM. SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán học máy được sử dụng trong bài toán phân loại và hồi quy, được sử dụng nhiều nhất trong học máy trước khi mạng nơ ron nhân tạo trở lại với các mô hì

0 0 12

- vừa được xem lúc

Paper reading | MOBILEVIT: LIGHT-WEIGHT, GENERAL-PURPOSE, AND MOBILE-FRIENDLY VISION TRANSFORMER

Giới thiệu chung. Các mô hình CNN đạt được kết quả SOTA trong các task về mobile vision.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Trả lời một số câu hỏi interview Machine Learning & Deep Learning

Math. Đây là phần không thể thiếu trong các buổi phỏng vấn vì toán học đóng vai trò quan trọng, nền tảng trong Machine Learning. . Đạo hàm là gì.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Training thêm data cho GPT-2 model, version thử nghiệm thực tế :smile

Mở. Vừa qua cũng thấy nhiều bạn tìm hiểu về chatGPT, các kiến thức chủ đạo như mô hình Tranformer.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Khám phá các công nghệ source phổ biến trong AI

ChatAI là một công nghệ hiện đại được sử dụng để tạo ra các chatbot thông minh và đáp ứng nhu cầu giao tiếp giữa con người và máy tính. ChatAI sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tạo ra câu trả l

0 0 14

- vừa được xem lúc

Evaluating and Testing models - có vẻ phức tạp hơn bạn nghĩ

Lời mở đầu. Đánh giá/kiểm thử là một trong những khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật phần mềm.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Zero-shot Object Detection with Detic

Gần đây chúng ta đã quá quen thuộc với từ khóa "zero-shot", một trong những ví dụ điểm hình của nó chính là ChatGPT của OpenAI đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn kể cả không liên quan tới trí

0 0 13

- vừa được xem lúc

How embedding layer work

Why need word embedding. Sure! An embedding layer is a neural network layer that learns a representation (embedding) of discrete inputs (usually words or tokens) in a continuous vector space.

0 0 15