- vừa được xem lúc

gzip file compression in 100 Seconds

0 0 3

Người đăng: Fireship

Gzip is a file compression tool and popular Linux utility used to make files smaller. Learn how file compression works in 100 seconds.

#linux #compsci #100SecondsOfCode

🔗 Resources

Gzip Docshttps://www.gnu.org/software/gzip/manual/gzip.html
Linux in 100 Seconds https://youtu.be/rrB13utjYV4
Linux Directories Explained https://youtu.be/42iQKuQodW4

🔥 Get More Content - Upgrade to PRO

Upgrade to Fireship PRO at https://fireship.io/pro
Use code lORhwXd2 for 25% off your first payment.

🎨 My Editor Settings

- Atom One Dark
- vscode-icons
- Fira Code Font

🔖 Topics Covered

- What is Gzip?
- How to create a tarball?
- What is end-to-end compression?
- Lossy vs Lossless file compression
- File compression algorithms history
- TAR vs Gzip

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 3: Docker-compose)

1. Mở đầu. . .

0 0 57

- vừa được xem lúc

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 5

Hello 500 ae, sau 4 số trong seri này mình thấy có vẻ ae có hứng thú đọc chủ đề này ghê. Hi vọng những gì mình tìm hiểu được sẽ giúp ích được cho nhiều bạn hơn.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Những lệnh command shell linux cơ bản có thể bạn chưa biết - Phần 1

Bài viết này sẽ liệt kê một số command cơ bản thường được dùng trong linux, tiện dụng cho các bạn khi sử dụng linux mà có thể bạn chưa biết. Tôi là ai, câu lệnh này sẽ cho bạn biết bạn đang sử dụng linux bằng tài khoản người dùng nào.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Cách sử dụng lệnh SCP để truyền tệp an toàn

SCP (secure copy) là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn sao chép an toàn các tệp và thư mục giữa hai vị trí. . From your local system to a remote system. Between two remote systems from your local system.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Người ta làm cách nào để backup thường xuyên thư mục rất lớn?

. Vấn đề về sao lưu thư mục lớn. Mình có lưu "sương sương" 300GB các tệp tin của người dùng upload lên, như hình ảnh hay các tệp đính kèm.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

Sau một kì nghỉ tết trong thời buổi đại dịch vừa qua. Không còn những buổi dong chơi đi chúc tết nữa. Ở nhà ra số tiếp theo cho anh em đây. Dưới đây sẽ là 2 command được sử dụng nhiều nhất khi sử dụng file.

0 0 12