Tag Linux

Tìm kiếm bài viết trong Tag Linux

- vừa được xem lúc

Đơn giản hoá việc theo dõi external program cho developer. Part 1: Linux

1. Giới thiệu.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Install Docker on Linux with one command

Vietnamese here: Cài đặt Docker lên Linux với một câu lệnh. Docker provides a convenient script to install Docker on different Linux distros quickly. curl -fsSL https://get.docker.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tails OS in 100 Seconds

Learn how to turn your computer into a private and secure machine with Tails OS. It is a USB-based operating system based on Debian Linux that only allows traffic via the Tor network.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Working with files on remote server in simple way using Ubuntu's Nautilus.

I. Introduction.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Đây là một bài viết về Linux (Phần 2)

Chào mừng các bạn đến với bài viết khám phá Linux của mình. Trong loạt bài viết Đây là series về Linux, mình sẽ chia sẻ 6 Core Concept của hệ điều hành Linux, bao gồm:.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Đây là một bài viết về Linux (Phần 1)

Chào mừng các bạn đến với bài viết khám phá Linux của mình. Trong loạt bài viết Đây là series về Linux, mình sẽ chia sẻ 6 Core Concept của hệ điều hành Linux, bao gồm:.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Linux Commands Cheat Sheet

Có thể bạn chưa biết, Linux có hơn 1.000 lệnh khác nhau .

0 0 18

- vừa được xem lúc

Ansible in 100 Seconds

Ansible is an Infrastructure-as-Code tool that can automate almost any task on a Linux server. Learn how to use it manage your cloud computing resources like a pro.

0 0 25

- vừa được xem lúc

the PATH var of righteousness

The PATH environment variable is like a map for navigating the maze that is your file system. . What is PATH in linux? How do I update my PATH

0 0 16

- vừa được xem lúc

FFmpeg in 100 Seconds

FFmpeg is a legendary multimedia processing tool used to edit audio and video files programmatically. It can covert and transform over 100 different codecs and is integrated into many applications und

0 0 16

- vừa được xem lúc

Những điều bạn cần biết về Inode trong File System !!!

Lời đầu. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với khái niệm "File",.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL dùng OpenSSL

Chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn cách chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL dùng OpenSSL. Chuyển đổi từ PEM sang DER.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Các bài viết ngắn phần 26

Don't repeat yourself hay DRY. Bạn có nghĩ giai đoạn bảo trì (maintenance) là sau khi chương trình được phát hành (release)? Và trong giai đoạn này là các công việc như fix bugs, hay cải thiện các tín

0 0 14

- vừa được xem lúc

Run pgAdmin4 on Docker in Arch Linux

Running pgAdmin4 in Arch linux seem like some erros exits. I guess it about Python version conflict. Set up. .

0 0 13

- vừa được xem lúc

Các việc nên làm sau khi setup server Ubuntu (Linux) mới trên Cloud.

Context:. Bài viết này mình chia sẻ một số điểm mình thấy cần làm và lý do cần làm khi setup một ubuntu server mới theo kinh nghiệm cá nhân và dựa trên các lỗi lặp đi lặp lại trong team mình.

0 0 22

- vừa được xem lúc

5 impressive command line tricks

Learn 5 useful tips and tricks for the Linux command line

0 0 23

- vừa được xem lúc

get a grip on grep

grep is a fundamental on GNU Linux tool finding files that contain a string or regex pattern. Learn the basics of grep in this quick tutorial. Grep Docs https://www.gnu.

0 0 22

- vừa được xem lúc

I built a $5 chat app with Pocketbase & Svelte. Will it scale?

Learn how build a fullstack realtime chat app with Svelte and Pocketbase, then deploy it to a Linux server for just $5. Let's find out if the Spock stack can scale.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Các thao tác cơ bản trên VIM

Trong VIM có ba chế độ:. NORMAL: Trong chế độ này bản có thể dùng các phím tắt các câu lệnh mà không làm ảnh hưởng tới phần văn bản đang gõ.

0 0 20

- vừa được xem lúc

How to prevent out-of-disk space when using Docker? (English)

Bài viết tiếng Việt - Làm thế nào để tránh ổ đĩa bị đầy khi xài Docker. .

0 0 19

- vừa được xem lúc

Ubuntu-QEmu-Reboot-UEFI

Bật lại máy trong Ubuntu bằng QEmu chuẩn UEFI. Lấy ý tưởng từ QEMUBootTester nhìn thấy trong bộ rescue boot của Anhdv không rõ ai làm ra.

0 0 20