Tag import

Tìm kiếm bài viết trong Tag import

- vừa được xem lúc

[Rails] Tip xử lý khi import file

Note khi làm tính năng import file lên hệ thống để lưu data:. Kiểm tra file phải đúng định dạng ở controller.

0 0 19

- vừa được xem lúc

[Embulk #1] Công cụ giúp giảm nỗi đau chuyển đổi dữ liệu

Embulk là gì. Embulk là một công cụ open source có chức năng cơ bản là load các record từ database này và import sang database khác.

0 0 45