Tag incident

Tìm kiếm bài viết trong Tag incident

- vừa được xem lúc

Velociraptor: Công cụ điều tra số và ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Trong thế giới kỹ thuật số đầy rẫy mối đe dọa và sự xâm nhập, việc điều tra số và ứng cứu sự cố an toàn thông tin đã trở thành một phần quan trọng của việc bảo vệ hệ thống và dữ liệu của tổ chức. Một

0 0 5

- vừa được xem lúc

Cách báo cáo sự cố và mindset về cách phòng tránh lặp lại sự cố mà engineer nên biết

Về các loại incident và báo cáo incident (sự cố). .

0 0 34