Tag indexDB

Tìm kiếm bài viết trong Tag indexDB

- vừa được xem lúc

[POSTGRES] Tìm Hiểu BRIN Index Trong Database

Postgres BRIN(Block Range Index) Index - Tối ưu hiệu năng với Storage nhỏ nhất. Trong bài viết này mình tập trung giải thích loại index BRIN (Block Range Index).

0 0 12

- vừa được xem lúc

Index trong database là gì? Tại sao cần Index Database?

Index database là gì. Index là một cách tối ưu hiệu suất truy vấn database bằng việc giảm lượng truy cập vào bộ nhớ khi thực hiện truy vấn.

0 0 28