Tag index

Tìm kiếm bài viết trong Tag index

- vừa được xem lúc

[POSTGRES] Tìm Hiểu BRIN Index Trong Database

Postgres BRIN(Block Range Index) Index - Tối ưu hiệu năng với Storage nhỏ nhất. Trong bài viết này mình tập trung giải thích loại index BRIN (Block Range Index).

0 0 11

- vừa được xem lúc

[POSTGRES] Tìm Hiểu Hash Index Trong Database

Tiếp tục với chủ đề index, để hiểu hơn về BTree Index đọc link. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu về Hash Index. . Hash Index.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16.2 - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Combining Columns

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Phần này tôi sẽ nói về các điều kiện ngu ảnh hưởng tới các index kết hợp.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16.2 - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Numeric Strings

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu về nguy hại của việc lưu số bằng kiểu string.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 16. - Điều kiện ngu (Obfuscated Conditions) với Dates

Các bạn có thể xem toàn bộ series ở đây. Điều kiện ngu là gì? xin phép mình dịch mạnh mẽ thế cho dễ hiểu, đại loại nó là những điều kiện trong WHERE làm index không hiệu quả.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15.3 Indexing NULL trong Oracle - Giả lập Partial Indexes trong Oracle

Các bạn có thể xem bài trước tại đây. Với tính chất không index NULL của Oracle, có thể giả lập partial index bằng cách tạo một hàm trả về NULL cho những bản ghi không cần index.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Elasticsearch Zero to Hero #3 - Tạo index trong Elasticsearch từ cơ bản đến nâng cao

Qua phần #2 Cơ chế hoạt động của Elasticsearch, chúng ta đã hiểu về các khái niệm cơ bản, cũng như cơ chế hoạt động của Elasticsearch. #3 này sẽ có 3 phần chính:.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15.1 Indexing NULL trong Oracle - NOT NULL Constraints

Như bài trước đã viết về index NULL trong Oracle và cách khắc phục. Tuy nhiên cần chú ý thêm một điều nữa là để index được IS NULL trong Oracle thì trong đó phải có ít nhất một Column không bao giờ NU

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15.1 Indexing NULL trong Oracle

Nếu các bạn chưa xem bài trước vui lòng xem tại đây. Trong Oracle nếu tất cả các cột trong được đánh index là NULL thì bản ghi đó sẽ không có trong index.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 15 NULL trong Oracle Database

NULL luôn là một thứ gây bối rối, mặc dù ý tưởng của nó chỉ đơn giản là một giá trị cho biết là chỗ này chưa có dữ liệu. Có một số cái lạ nữa như là truy vấn thì luôn dùng IS NULL chứ không dùng = NUL

0 0 28

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 14 Partial Indexes

Thường thì chúng ta index sẽ hiểu là tất cả các dòng của cột đều được đánh index, nhưng trong một số trường hợp ta chỉ muốn đánh index theo một điều kiện nào đó. Một số hệ quản trị cung cấp chúng ta m

0 0 15

- vừa được xem lúc

ElasticSearch Index Rollover

Nếu bạn đang sử dụng ElasticSearch để lưu trữ log của ứng dụng, thì cụm ES của bạn có thể trở nên khổng lồ rất nhanh. Chúng ta sẽ thực hiện một demo nhỏ.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database phần 13 Index Merge

Đã lâu không quay lại chủ đề này, vì trước mấy ku em bảo mình viết hàn lâm khó hiểu quá nên mình chuyển qua dạng vấn đáp xem có dễ hiểu hơn chút nào không? Các bạn có góp ý vui lòng comment nhé. Chuyệ

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tối ưu cơ sở dữ liệu cải thiện 97% thời gian thực hiện chỉ bằng một “chấm nhẹ” thế nào?

Đây là những bài viết về các dự án & kinh nghiệm tối ưu cơ sở dữ liệu của Wecommit. Những giá trị mà bạn sẽ nhận được khi đọc hết bài viết:.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Sử dụng Index trong Database như thế nào cho hiệu quả?

Câu này slow query, hệ thống response chậm quá,... tìm nguyên nhân đi em, cải thiện tốc độ truy vấn này đi... Đó là những gì tôi nhận được văng vẳng bên tai của a PM. Việc đầu tiên là explain câu quer

0 0 66

- vừa được xem lúc

Tìm kiếm theo Khoảng, Lớn Hơn, Nhỏ Hơn, và BETWEEN

Trong phần này sẽ mô tả phần mà hầu hết các sách giáo khoa về SQL không nói đến, truy vấn với tham số. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link .

0 0 24

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 10 - Query với tham số

Trong phần này sẽ mô tả phần mà hầu hết các sách giáo khoa về SQL không nói đến, truy vấn với tham số. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link Tăng tốc database index phần 9 - Fun

0 0 68

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 9 - Function- User-Defined Function

Các bạn có thể xem đầy đủ các phần tại đây nhé. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link Tăng tốc database index phần 8 - Function- Tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa chữ T

0 0 26

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 8 - Function- Tìm kiếm không phân biệt chữ Hoa chữ Thường- UPPER và LOWER

Các bạn có thể xem đầy đủ các phần tại đây nhé. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link này Tăng tốc database index phần 7 -Index chậm 2.

0 0 47

- vừa được xem lúc

Tăng tốc database index phần 7 -Index chậm 2

Các bạn có thể xem đầy đủ các phần tại đây nhé. Nếu các bạn chưa đọc bài trước có thể đọc tại link này Tăng tốc database index phần 6 -Index kết hợp.

0 0 26