Tag kanban board

Tìm kiếm bài viết trong Tag kanban board

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Trello - Công cụ quản lý công việc tuyệt vời

I. Giới thiệu.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

1. Tìm hiểu Kanban board. 1.1.

0 0 106