Tag kiemthuphanmem

Tìm kiếm bài viết trong Tag kiemthuphanmem

- vừa được xem lúc

Các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

Chất lượng phần mềm: Khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dùng về tính năng cũng như công dụng được nêu ra trong PM một cách tường minh hoặc không tường minh trong những ngữ cảnh xác định. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Các kĩ năng nổi trội mà mỗi Tester cần có để tiến xa hơn trong sự nghiệp

Danh sách 5 loại kĩ năng mà Tester cần có để phát triển xa hơn với nghề nghiệp này. . 1) Cải tiến liên tục. Người kiểm thử phần mềm phải không ngừng học hỏi.

0 0 2