Tag kiemthuphanmem

Tìm kiếm bài viết trong Tag kiemthuphanmem

Các kĩ năng nổi trội mà mỗi Tester cần có để tiến xa hơn trong sự nghiệp

Danh sách 5 loại kĩ năng mà Tester cần có để phát triển xa hơn với nghề nghiệp này. . 1) Cải tiến liên tục. Người kiểm thử phần mềm phải không ngừng học hỏi.

0 0 0