Tag Reconnection

Tìm kiếm bài viết trong Tag Reconnection

- vừa được xem lúc

[Management] Làm thế nào để có thể trở thành một người lãnh đạo tốt - Phần 1

GREETING. Hello Mọi người.

0 0 28

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 10: Thư viện STL C++

I. Giới thiệu về thư viện chuẩn C++ (STL). 1. Lời mở đầu.

0 0 38

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 8 (phần 2): Xâu kí tự - Các thao tác xử lý trên xâu

IV. Các thao tác xử lý chuỗi kí tự. 1. Phép so sánh.

0 0 83

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 8: Xâu kí tự (Phần 1) - Giới thiệu xâu kí tự trong C++

I. Dữ liệu dạng văn bản. 1. Bảng kí tự ASCII.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Tăng performance của mô hình - Ứng dụng self-supervised learning sao cho hiệu quả

Chào mọi người, để tiếp tục với chuỗi các bài viết về self-supervised leaning, bài viết lần này mình sẽ tiến hành triển khai áp dụng self-supervised để cải thiện hiệu suất của

0 0 31

- vừa được xem lúc

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 2 - Semi Supervised Learning

Xin chào các bạn, tiếp nối bài viết trước về Active Learning - một trong những phương pháp hữu hiệu để xử lý đối với trường hợp thiếu dữ liệu có nhãn. Bài viết này mình xin phép được chia sẻ với các b

0 0 27

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 6: Hàm trong C++

I. Phân chia chương trình thành từng hàm. 1. Kĩ thuật lập trình hướng cấu trúc.

0 0 44

- vừa được xem lúc

Software Testing Metric - Chìa khoá để giải quyết mọi bài toán của Test Leaders

Chao xìn, chắc hẳn các bạn QA (đặc biệt là các bạn test leader) sẽ/đã/đang gặp tình trạng cảm thấy bất an về chất lượng và những risk của sản phẩm. Các bạn cảm nhận được sản phẩm đang có nhưng vấn đề

0 0 26

- vừa được xem lúc

Tập tành SOLID với Golang: Open Closed Principle

Lời mở đầu:. Để trở thành một Senior Developer, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ cần nắm vững một vài Principle.

0 0 34

- vừa được xem lúc

[Playwright] Bắt đầu viết automation với Playwright

Thông thường, với các bạn QA sẽ hay sử dụng một số framework như Selenium để viết code auto. Tuy nhiên, sẽ hơi khó để tiếp cận nếu chưa từng làm qua Java.

0 0 36

- vừa được xem lúc

[Become a SuperUser] Manage file permissions and ownership

Mở đầu. chmod -R 777, không biết bạn có thấy câu lệnh này .

0 0 26

- vừa được xem lúc

[Playwright] Test API sử dụng Playwright

Playwright có thể được sử dụng để test REST API cho ứng dụng của bạn. Để thực hiện ví dụ này.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Transactions trong MySQL

Transaction trong SQL là một đơn vị công việc được thực hiện bởi một Database. Transaction là đơn vị hoặc dãy công việc được thực hiện theo một thứ tự logic và hợp lý, có thể được thao tác bởi người d

0 0 41

- vừa được xem lúc

Prefix Indexes và Index Selectivity trong MySQL

Đôi khi bạn cần đánh index cho các cột có ký tự rất dài, điều này làm cho index của bạn lớn và chậm. Bạn có thể làm gì.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P1)

Nhiều khi bạn thấy rằng cần có một tìm kiếm toàn cục trong ứng dụng Rails của bạn. ví dụ như tìm kiếm nhiều model trong một form.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Speeding Up ALTER TABLE

Hiệu suất MySQL's ALTER TABLE có thể trở thành một vấn đề với các bảng lớn. MySQL thực hiện hầu hết các thay đổi bằng cách tạo một bảng trống với cấu trúc mới mong muốn, chèn tất cả dữ liệu từ bảng cũ

0 0 29

- vừa được xem lúc

Make Simple Scroll Indicator

Nếu bạn đã từng vào những trang báo hay blog để đọc thì ắt hẳn bạn sẽ để ý thấy họ hay sử dụng 1 Scroll Indicator nhằm mục đích giúp người dùng có thể đoán được họ đã đọc được bao nhiêu % của bài viết

0 0 38

- vừa được xem lúc

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P2)

Trong phần trước chúng ta đã cài đặt và làm một số bước để xây dựng 1 hệ thống tìm kiếm tự động trên nhiều model trong ứng dụng Rails. Sau đây là các bước tiếp theo để hoàn thiện hệ thống:.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Tối ưu hóa truy vấn COUNT

Hàm COUNT() và cách tối ưu hóa các truy vấn sử dụng nó, có lẽ là một trong 10 chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất trong MySQL. Bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên web và tìm thấy nhiều thông tin sai lệch về

0 0 27

- vừa được xem lúc

Gem Mojinizer

Mojinizer là một gem dùng để convert giữa các hệ chữ hiragana, katakana và romaji. Trong Ruby on the Rails, thêm dòng sau vào Gemfile sau đó bundle:. # Gemfile. .

0 0 33

- vừa được xem lúc

Gem Toastr

Toastr là một thư viện Javascript dùng cho việc hiển thị các thông báo một cách độc lập. Để dùng toastr bắt buộc phải có Jquery.

0 0 21