Tag MayFest2022

Tìm kiếm bài viết trong Tag MayFest2022

- vừa được xem lúc

[Playwright] Bắt đầu viết automation với Playwright

Thông thường, với các bạn QA sẽ hay sử dụng một số framework như Selenium để viết code auto. Tuy nhiên, sẽ hơi khó để tiếp cận nếu chưa từng làm qua Java.

0 0 36

- vừa được xem lúc

[Become a SuperUser] Manage file permissions and ownership

Mở đầu. chmod -R 777, không biết bạn có thấy câu lệnh này .

0 0 26

- vừa được xem lúc

[Playwright] Test API sử dụng Playwright

Playwright có thể được sử dụng để test REST API cho ứng dụng của bạn. Để thực hiện ví dụ này.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Transactions trong MySQL

Transaction trong SQL là một đơn vị công việc được thực hiện bởi một Database. Transaction là đơn vị hoặc dãy công việc được thực hiện theo một thứ tự logic và hợp lý, có thể được thao tác bởi người d

0 0 41

- vừa được xem lúc

Prefix Indexes và Index Selectivity trong MySQL

Đôi khi bạn cần đánh index cho các cột có ký tự rất dài, điều này làm cho index của bạn lớn và chậm. Bạn có thể làm gì.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P1)

Nhiều khi bạn thấy rằng cần có một tìm kiếm toàn cục trong ứng dụng Rails của bạn. ví dụ như tìm kiếm nhiều model trong một form.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Speeding Up ALTER TABLE

Hiệu suất MySQL's ALTER TABLE có thể trở thành một vấn đề với các bảng lớn. MySQL thực hiện hầu hết các thay đổi bằng cách tạo một bảng trống với cấu trúc mới mong muốn, chèn tất cả dữ liệu từ bảng cũ

0 0 29

- vừa được xem lúc

Make Simple Scroll Indicator

Nếu bạn đã từng vào những trang báo hay blog để đọc thì ắt hẳn bạn sẽ để ý thấy họ hay sử dụng 1 Scroll Indicator nhằm mục đích giúp người dùng có thể đoán được họ đã đọc được bao nhiêu % của bài viết

0 0 38

- vừa được xem lúc

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P2)

Trong phần trước chúng ta đã cài đặt và làm một số bước để xây dựng 1 hệ thống tìm kiếm tự động trên nhiều model trong ứng dụng Rails. Sau đây là các bước tiếp theo để hoàn thiện hệ thống:.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Tối ưu hóa truy vấn COUNT

Hàm COUNT() và cách tối ưu hóa các truy vấn sử dụng nó, có lẽ là một trong 10 chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất trong MySQL. Bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên web và tìm thấy nhiều thông tin sai lệch về

0 0 27

- vừa được xem lúc

Gem Mojinizer

Mojinizer là một gem dùng để convert giữa các hệ chữ hiragana, katakana và romaji. Trong Ruby on the Rails, thêm dòng sau vào Gemfile sau đó bundle:. # Gemfile. .

0 0 33

- vừa được xem lúc

Gem Toastr

Toastr là một thư viện Javascript dùng cho việc hiển thị các thông báo một cách độc lập. Để dùng toastr bắt buộc phải có Jquery.

0 0 21

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

Tiếp tục series Paper Explain đang dang dở về topic Action Recognition, trong bài viết này, mình muốn bàn một chút về data: Data Augmentation. Nếu như các bài toán image classification hay object dete

0 0 22

- vừa được xem lúc

Hello world với Reinforcement Learning

Xin chào các bạn. Tiếp nối series về Reinforcement Learning (RL), hôm nay mình xin giới thiệu một ví dụ đơn giản có thể coi như là "Hello world" của RL.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu và sử dụng Sequelize và Sequelize-cli

Sequilize là một ORM dành cho MySQL, Postgres, MariaDB, SQLite .. , Giúp chúng ta thao tác với các loại cơ sử dữ liệu một cách dễ dàng. Ở đây mình sử dụng sequelize-cli để thao tác với CSDL, nếu không

0 0 20

- vừa được xem lúc

Một số sai lầm khi viết API

Gần đây, mình có làm qua các task cần sử dụng khá nhiều các API từ bên thứ ba. Trong quá trình sử dụng mình phát hiện ra một số sai lầm của lập trình viên khi viết API.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Golang Channel giao tiếp giữa các goroutine.

Vấn Đề. Nói đến golang là nói đến Concurrency, nhằm mục đích tăng hiệu năng performance, thì việc trong 1 api hoặc trong 1 logic có rất nhiều goroutine là chuyện thường xuyên xảy ra.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Gmail like chat application in ruby on rails (P2)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu các bước đầu tiên để thêm tính năng nhắn tin vào một ứng dụng rails đã có sẵn. Bài viết này là các bước tiếp theo để hoàn thành tính năng.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Tạo Bouncing Page Loader với CSS3 và Animations

Sau đây mình xin hướng dẫn cách tạo một Bouncing Page Loader giống như hình bên trên, ta có thể làm theo cách sau:. . HTML. .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Machine state và cách dùng trong rails

I. Tổng quan về machine state. . Machine state là một biểu đồ trạng thái.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Thêm bộ nhớ Swap trên Ubuntu 16.04

I. Giới thiệu.

0 0 12