Tag Kubernetes

Tìm kiếm bài viết trong Tag Kubernetes

[K8S basic] Kubernetes Secrets

Secret là gì. Giới thiệu về Secret.

0 0 0

[K8S basic] Kubernetes Configmaps

Configmap là gì. Giới thiệu về configmap.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Cài đặt và sử dụng private registry trong bộ tích hợp của Microk8s

Trước tiên thì hệ thống mình hướng dẫn trong series sẽ triển khai trong moi trường VM và các image sẽ không public ra Internet nên mình sử dụng private registry. Kích hoạt registry.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tôi đã chinh phục bài thi CKA ngay lần đầu như thế nào?

Certified Kubernetes Administrator là chứng chỉ chứng nhận những người có năng lực (kiến thức, kỹ năng) để đảm nhận trách nhiệm admin quản trị, vận hành Kubernetes (K8s). Lệ phí thi: $395 (có hướng dẫ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Auto reflect changes to Kubernetes ConfigMaps to other Namespaces with Reflector (English)

Bài viết tiếng Việt - Tự động đồng bộ Kubernetes ConfigMaps và Secrets qua các Namespaces khác với Reflector. In this article, we will learn how to reflect changes to ConfigMaps and Secrets to other N

0 0 1

- vừa được xem lúc

Giải thích cơ chế hoạt động của SSL và Certificate thông qua câu chuyện của Romeo và Juliet

Mở đầu. Đối với một số bạn mới biết tới khái niệm SSL/TLS thì có thể thấy nó rất mơ hồ.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Easy to list Kubernetes resource requests and limits with kube-capacity

Bài viết tiếng việt - Liệt kê tài nguyên requests, limits trong Kubernetes một cách dễ dàng với kube-capacity CLI. When we work with Kubernetes, to check the resource requests and limits we will use k

0 0 1

- vừa được xem lúc

Làm việc với Configmap và Secret trên Kubernetes

Mình lại chào các bạn . Mong là chào hoài các bạn không chán .

0 0 1

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes storage

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic. Các nội dung đã có trong series:. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Deploy app trên Kubernetes Cluster với Deployment

Hello các bạn lại là mình đây . Tiếp tục trở lại với series học Kubernetes, ở bài trước ta đã tìm hiểu về giao tiếp trên K8S với Service.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Install k3s on Raspberry Pi Alpine Linux - Part1

English version can be read at Eng-ver. Mới dọn nhà và phát hiện ra mình có 2 con Raspberry Pi.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Ingress

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic. Các nội dung đã có trong series:. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Practice Test 01

Giới thiệu. Xin chào các bạn, như vậy trong series Kubernetes Basic chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm của Kubernetes và các thành phần cơ bản nhất như Pod, Deployment/ReplicaSet và Service:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice (English) - Automating Blue/Green Deployment with Argo Rollouts

In this article, we will learn how to automate Blue/Green Deployment with Argo Rollouts. Argo Rollouts is a Kubernetes Controller and set of Custom Resource Definitions (CRDs) that provide advanced fe

0 0 2

- vừa được xem lúc

Giao tiếp trong Kubernetes Cluster với Service

Helloooooooooooooooooooooooo những người anh em thiện lành . Cuộc sống của anh em có ổn không? có giống anh em hi vọng, đồng nghiệp có dễ thương, sếp có bắt chạy deadline hay không???? Mình thì vẫn n

0 0 4

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice - Automating Blue/Green Deployment with Argo Rollouts

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách triển khai Blue/Green Deployment bằng cách thủ công. Ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tự động hóa quá trình triển khai Blue/Green Deployment với Argo Roll

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cấu hình cụm Kubernetes để sử dụng Nvidia GPU

Là một nền tảng mã nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, scaling và quản lý các ứng dụng đã được container hóa, Kubernetes thường được lựa chọn để triển khai các web service nói chung và trong đó b

0 0 4

- vừa được xem lúc

[DEVOPS] [K8S] Phần 2: Setup Kubernetes Cluster

Xin chào các mọi người. Hy vọng các bài viết có thể giúp ích cho mọi người. Bài viết này là Phần 2 - Setup Kubernetes Cluster. I.

0 0 5

- vừa được xem lúc

GIẢI NGỐ KUBERNETES: PHÂN BIỆT INGRESS VÀ SERVICE MESH

Lời đầu. Networking trong Kubernetes là một chủ đề khá khó nhằn.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Services

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic để cùng nhau làm quen với k8s. Các nội dung trước chúng ta đã đi qua:. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Deployments and ReplicaSet

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic để cùng nhau làm quen với k8s. Các nội dung trước chúng ta đã đi qua:. .

0 0 5