Tag Kubernetes

Tìm kiếm bài viết trong Tag Kubernetes

- vừa được xem lúc

[K8s] Xây dựng Kubernetes cluster bằng công cụ kubeadm trên Virtual Box

GitHub repo: https://github.com/holdennguyen/kubernetes-install-cluster-with-kubeadm. . .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[K8S Phần 22] Thao tác với Kubectl đơn giản hơn với Alias

Giới thiệu. Hello mọi người.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Cùng nhau estimate resources với kubenetes cho website của mình nhé

Hello anh em, cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại viết bài. Khoảng thời gian vừa rồi mình tập trung khá nhiều vào công việc, lần trở lại này hy vọng có thể chia sẻ được nhiều kiến thức và kinh nghi

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài học số 2 - Xây dựng REST API với Quarkus (JAVA framework)

Architecture layers: Resource/Controller, Service, Repository. Mục tiêu của bài học này là xây dựng một REST API cho thiết bị IoT.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Kubernetes vs Docker: Hiểu trước sau đó là cách triển khai hoạt động giữa thực tế và microservices

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hiểu về Kubernetes OOM & CPU Throttling và tối ưu hoá tài nguyên cho ứng dụng

Khi làm việc với Kubernetes, lỗi Hết bộ nhớ (OOM) và điều tiết CPU là những vấn đề đau đầu chính trong việc xử lý tài nguyên trong các ứng dụng đám mây. Tại sao vậy.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Triển khai JIRA/Confluence trên Kubernetes

JIRA là một ứng dụng để theo dõi, quản lý lỗi, các vấn đề phát sinh trong dự án, giúp cho việc quản lý phát triển dự án dễ dàng hơn cho mọi tổ chức. Đối với các tổ chức/ cá nhân triển khai một dự án h

0 0 1

- vừa được xem lúc

Triển khai TimescaleDB trên Kubernetes

1. TimescaleDB là gì. . Hiệu suất tốt hơn khi scale trên quy mô lớn.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 21 - Xây dựng luồng Gitops với Jenkins và ArgoCD

Lời đầu tiên xin chúc tất cả bạn đọc và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng . .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Advanced Scheduling - Lập lịch trên Kubernetes dùng Affinity

Mở đầu. Hello mọi người đã trở lại với series k8s basic. . Tạo static Pod.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Scheduling - Lập lịch trên Kubernetes

Mở đầu. Hello mọi người đã trở lại với series k8s basic.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Service Mesh on Kubernetes - Chapter 1 - Installing Istio in Kubernetes (English)

Bài viết tiếng Việt - Bài 1 - Cài đặt Istio vào Kubernetes. In the previous article, we learned about the concept of Service Mesh and What is Isito.

0 0 4

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Secrets

Secret là gì. Giới thiệu về Secret.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Configmaps

Configmap là gì. Giới thiệu về configmap.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Cài đặt và sử dụng private registry trong bộ tích hợp của Microk8s

Trước tiên thì hệ thống mình hướng dẫn trong series sẽ triển khai trong moi trường VM và các image sẽ không public ra Internet nên mình sử dụng private registry. Kích hoạt registry.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tôi đã chinh phục bài thi CKA ngay lần đầu như thế nào?

Certified Kubernetes Administrator là chứng chỉ chứng nhận những người có năng lực (kiến thức, kỹ năng) để đảm nhận trách nhiệm admin quản trị, vận hành Kubernetes (K8s). Lệ phí thi: $395 (có hướng dẫ

0 0 14

- vừa được xem lúc

Auto reflect changes to Kubernetes ConfigMaps to other Namespaces with Reflector (English)

Bài viết tiếng Việt - Tự động đồng bộ Kubernetes ConfigMaps và Secrets qua các Namespaces khác với Reflector. In this article, we will learn how to reflect changes to ConfigMaps and Secrets to other N

0 0 5

- vừa được xem lúc

Giải thích cơ chế hoạt động của SSL và Certificate thông qua câu chuyện của Romeo và Juliet

Mở đầu. Đối với một số bạn mới biết tới khái niệm SSL/TLS thì có thể thấy nó rất mơ hồ.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Easy to list Kubernetes resource requests and limits with kube-capacity

Bài viết tiếng việt - Liệt kê tài nguyên requests, limits trong Kubernetes một cách dễ dàng với kube-capacity CLI. When we work with Kubernetes, to check the resource requests and limits we will use k

0 0 8

- vừa được xem lúc

Làm việc với Configmap và Secret trên Kubernetes

Mình lại chào các bạn . Mong là chào hoài các bạn không chán .

0 0 5

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes storage

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic. Các nội dung đã có trong series:. .

0 0 4