Tag DevOps

Tìm kiếm bài viết trong Tag DevOps

- vừa được xem lúc

90 ngày DevOps - Ngày 13 - Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta

Tweet tiến trình của bạn với ứng dụng mới của chúng ta. Vào ngày cuối cùng tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình này, chúng ta mới chỉ tìm hiểu qua về những vấn đề nổi bật của ngôn ngữ này nhưng đó sẽ là lúc

0 0 1

- vừa được xem lúc

[MongoDB P3] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mongodb

Lời mở đầu. Hello các bạn trở lại với series bài viết "Những gì mình biết về MongoDB", series nói về một NoSQL DB cực kỳ phổ biến là MongoDB.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[MongoDB P2] Kiến trúc hệ thống của mongodb

Lời mở đầu. Hello các bạn trở lại với series bài viết "Những gì mình biết về MongoDB", series nói về một NoSQL DB cực kỳ phổ biến là MongoDB.

0 0 1

- vừa được xem lúc

[K8s] Xây dựng Kubernetes cluster bằng công cụ kubeadm trên Virtual Box

GitHub repo: https://github.com/holdennguyen/kubernetes-install-cluster-with-kubeadm. . .

0 0 2

- vừa được xem lúc

90 ngày DevOps - Ngày 12 - Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện

Nhận thông tin đầu vào sử dụng con trỏ và chương trình hoàn thiện. Hôm qua Ngày 11, chúng ta đã tạo chương trình Go đầu tiên của mình độc lập và các phần nhận thông tin đầu vào của người dùng đã được

0 0 2

- vừa được xem lúc

[K8S Phần 22] Thao tác với Kubectl đơn giản hơn với Alias

Giới thiệu. Hello mọi người.

0 0 4

Văn hóa Devops

Trải qua gần 6 tháng với vị trí DevOps engineer. Được sự dẫn dắt của một anh PM nhiều kinh nghiệm, mình đã học được rất nhiều trong cách triển khai Devops và văn hóa Devops trong công việc.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Chinh phục AWS CDK - Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit

Link bài viết gốc: Bài 0 - IaC và AWS Cloud Development Kit. Chào các bạn tới với hành trình chinh phục AWS CDK.

0 0 2

- vừa được xem lúc

55. Lớp bạn (Friend class)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

54. Hàm bạn (Friend function)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Lofi Chill] Tìm việc khó, làm sao để khắc phục?

---. XEM LỘ TRÌNH HỌC: https://fullstack.edu.vn/learning-paths.

0 0 3

- vừa được xem lúc

53. Tính trừu tượng

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

52. Tính đa hình (Phương thức ảo)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

51. Tính đa hình (Nạp chồng và ghi đè)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

50. Thuộc tính truy cập và kiểu kế thừa

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

49. Tính kế thừa

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

48. Con trỏ và object

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

47. Tính đóng gói

---. XEM LỘ TRÌNH HỌC: https://fullstack.edu.vn/learning-paths.

0 0 1

46. Class và object

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

90 ngày DevOps - Ngày 10 - Không gian làm việc của Go

Không gian làm việc của Go. Vào ngày 8, chúng ta đã giới thiệu qua về không gian làm việc của Go, khởi động và demo bằng chương trình Hello #90DaysOfDevOps.

0 0 2

- vừa được xem lúc

90 ngày DevOps - Ngày 11 - Biến, hằng số & kiểu dữ liệu

Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Techworld with Nana với video đi hết những kiến thức cơ bản về Go. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Biến, Hằng số và Kiểu dữ liệu trong

0 0 2