Tag kỹ năng giao tiếp

Tìm kiếm bài viết trong Tag kỹ năng giao tiếp

- vừa được xem lúc

Tâm lý trong kiểm thử và Cách tester giao tiếp hiệu quả

1. Tâm lý trong kiểm thử. . Phát triển phần mềm (bao gồm cả kiểm thử phần mềm) có liên quan đến con người.

0 0 14

- vừa được xem lúc

2 Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả khi làm việc

Đắc Nhân Tâm vốn là cuốn sách rất nổi tiếng, và không ngẫu nhiên mà một cuốn sách nhỏ lại nổi tiếng và phát hành rất phổ biến ở nhiều quốc gia như vậy. Với một người đã đọc cuốn sách rất nhiều lần, mình đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều chứng minh rằng khi nghiêm túc áp dụng những điều sách viết vào

0 0 12