Tag Software Testing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Software Testing

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

" Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". Đó là một câu nói mà mình thấy vô cùng tâm đắc.

0 0 13

- vừa được xem lúc

System Testing - Kiểm thử hệ thống

Trong kiểm thử phần mềm, người kiểm thử thực hiện nhiều cấp độ kiểm thử khác nhau. Từ unit testing đến acceptance testing, đảm bảo rằng tất cả các thành phần của sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng, không

0 0 28

- vừa được xem lúc

Một số câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

1. Expected(kết quả mong đợi) trong testcases dựa vào đâu. . Dựa vào SRS: Software Requirement specification Document(tài liệu đặc tả).

0 0 624

- vừa được xem lúc

Leverage Quality Software Testing Services in USA

Testrig Technologies providers Worldwide Software Testing services for small to large size startups and organizations. Since 2015, Team Testrig has specialized in offering End to End QA and Software Testing services including Well-optimized QA Techniques, Use of the latest automation tools and techn

0 0 11

- vừa được xem lúc

Hiểu biết của bạn về Software Testing? Mock Test và lý giải chi tiết

Cùng kiểm tra hiểu biết của bạn về Software Testing qua Mock Test dưới đây. Q #1) Verification is:. a. Checking that we are building the right system.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

1. Định nghĩa quy trình kiểm thử phần mềm.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

Một trong những kiến thức cần thiết của một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp đó là hiểu biết và nắm rõ SDLC (Software Development Life-cycle/chu kỳ phát triển phần mềm), bởi vì kiểm thử phần mềm

0 0 30