Tag localstorage

Tìm kiếm bài viết trong Tag localstorage

- vừa được xem lúc

Javascript: Chưa chắc bạn đã hiểu về Local storage như bạn nghĩ đâu!

Mở đầu. Trong quá trình viết bài "Bộ câu hỏi phỏng vấn Fresher Web Fullstack - Phần 2 - Frontend - Javascript", đến đoạn viết về Local storage thì mình nhớ ra rằng, trong quá trình phỏng vấn có rất nh

0 0 24

- vừa được xem lúc

Sự khác biệt giữa localStorage, sessionStorage và cookie

Trước hết chúng ta đều biết rằng, cả 3 thằng này đều là để lưu một ít thông tin ở trên trình duyệt để sau này có thể sử dụng dễ dàng hơn. Vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về 3 khái niệm này và nêu

0 0 43

- vừa được xem lúc

Lưu dữ liệu trong trình duyệt bằng localStorage, sessionStorage

Không giống như cookies, localStorage và sessionStorage không được gởi lên server trong mỗi request. Nhiều browers có ít nhất đến 2 megabytes data cho việc lưu trữ và setting configure chúng.

0 0 29