Tag Mã hóa

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mã hóa

- vừa được xem lúc

Phân biệt Encrypt và Hashing

Trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu, hai khái niệm "Encrypt" (mã hóa) và "Hashing" (băm) thường được nhắc đến như những phương pháp bảo vệ thông tin quan trọng. Tuy nhiên, chúng có mục đích và cơ chế hoạt

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu mã hóa, giải mã, các thuật toán mã hóa - Phần 2 - Demo thuật toán mã hóa AES

Ở phần này thì mình sẽ demo về thuật toán mã hóa Advanced Encryption Standard. VD này sẽ sử dụng dựa trên ngôn ngữ Ruby.

0 0 252