Tag aes

Tìm kiếm bài viết trong Tag aes

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu mã hóa, giải mã, các thuật toán mã hóa - Phần 2 - Demo thuật toán mã hóa AES

Ở phần này thì mình sẽ demo về thuật toán mã hóa Advanced Encryption Standard. VD này sẽ sử dụng dựa trên ngôn ngữ Ruby.

0 0 238