Tag Mechanize

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mechanize

- vừa được xem lúc

Crawl dữ liệu trong Rails với gem Mechanize

Mình cần tạo một ứng dụng crawl giá bán các sản phẩm từ một trang web bán hàng nước ngoài (trang A), và tính theo công thức của mình để đổi sang giá bán VNĐ. Đây chính là tiền đề cho ý tưởng dùng Ruby on Rails tạo web crawl dữ liệu của mình.

0 0 10