Tag Crawl

Tìm kiếm bài viết trong Tag Crawl

- vừa được xem lúc

Bản đồ các tỉnh của Việt Nam

Trong công việc, tôi được giao một task như sau: hiển thị danh sách các tỉnh / thành phố của Việt Nam; khi click vào từng tỉnh thì hiển thị trên bản đồ tỉnh đó. Tôi sẽ chia sẽ lại với các bạn các bước

0 0 5

- vừa được xem lúc

Crawl dữ liệu trong Rails với gem Mechanize

Mình cần tạo một ứng dụng crawl giá bán các sản phẩm từ một trang web bán hàng nước ngoài (trang A), và tính theo công thức của mình để đổi sang giá bán VNĐ. Đây chính là tiền đề cho ý tưởng dùng Ruby on Rails tạo web crawl dữ liệu của mình.

0 0 1