Tag mock

Tìm kiếm bài viết trong Tag mock

- vừa được xem lúc

Sử dụng mock trong Django

Để không làm mất thời gian thì mình xin bắt đầu luôn. Để test được thì đầu tiên chúng ta phải có 1 project. Cách để tạo 1 project như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. mysite/.

0 0 15