Tag UnitTest

Tìm kiếm bài viết trong Tag UnitTest

- vừa được xem lúc

Viết Unit Test dễ dàng và hiệu quả với Copilot

1. Giới thiệu.

0 0 5

- vừa được xem lúc

02. NUnit là gì? Viết TestCase cơ bản đầu tiên với NUnit - (Phần 1)

NUnit là gì. Framework này bao gồm một số phương thức khẳng định giá trị giúp đảm bảo rằng code cần được test hoạt động đúng với mong muốn.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Investigation] Test double? Mock? Stub? Spy? Fake?

Lời mở đầu. Một vấn đề mà khá nhiều lập trình viên mắc phải đó là sử dụng những thứ mà mình chưa hiểu rõ về nó.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Kiểm thử đơn vị cho dự án Python: hãy dùng pytest!

Bài viết này mình không đi sâu cách sử dụng pytest mà hướng đến mục tiêu chỉ ra những đặc điểm khiến nó nên được sử dụng hơn bất kỳ các thư viện kiểm thử đơn vị nào. Ít dài dòng.

0 0 11

- vừa được xem lúc

UnitTest trong Laravel, một số ví dụ về UnitTest

1. Giới thiệu UnitTest. . Cùng với việc viết code thì việc đảm bảo để những dòng code viết ra chạy đúng cũng rất quan trọng.

0 0 442

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Jest Mocks Test phía frontend

Giới thiệu. Chắc hẳn không ai phủ nhận rằng UnitTest là 1 phần quan trọng trong giai đoạn phát triển phần mềm, đảm bảo cho code được coverage tránh các bug không mong muốn.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Sử dụng mock trong Django

Để không làm mất thời gian thì mình xin bắt đầu luôn. Để test được thì đầu tiên chúng ta phải có 1 project. Cách để tạo 1 project như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. mysite/.

0 0 24