Tag UnitTest

Tìm kiếm bài viết trong Tag UnitTest

- vừa được xem lúc

UnitTest trong Laravel, một số ví dụ về UnitTest

1. Giới thiệu UnitTest. . Cùng với việc viết code thì việc đảm bảo để những dòng code viết ra chạy đúng cũng rất quan trọng.

0 0 428

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Jest Mocks Test phía frontend

Giới thiệu. Chắc hẳn không ai phủ nhận rằng UnitTest là 1 phần quan trọng trong giai đoạn phát triển phần mềm, đảm bảo cho code được coverage tránh các bug không mong muốn.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Sử dụng mock trong Django

Để không làm mất thời gian thì mình xin bắt đầu luôn. Để test được thì đầu tiên chúng ta phải có 1 project. Cách để tạo 1 project như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. mysite/.

0 0 15