Tag UnitTest

Tìm kiếm bài viết trong Tag UnitTest

- vừa được xem lúc

UnitTest trong Laravel, một số ví dụ về UnitTest

1. Giới thiệu UnitTest. . Cùng với việc viết code thì việc đảm bảo để những dòng code viết ra chạy đúng cũng rất quan trọng.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Jest Mocks Test phía frontend

Giới thiệu. Chắc hẳn không ai phủ nhận rằng UnitTest là 1 phần quan trọng trong giai đoạn phát triển phần mềm, đảm bảo cho code được coverage tránh các bug không mong muốn.

0 0 2

Sử dụng mock trong Django

Để không làm mất thời gian thì mình xin bắt đầu luôn. Để test được thì đầu tiên chúng ta phải có 1 project. Cách để tạo 1 project như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhé. mysite/.

0 0 0